Elvytyskurssi (PPE-D)

Elvytyskurssi mahdollistaa oikein toimimisen tositilanteessa. Yksi napin painallus voi pelastaa ihmishengen! Onko teillä jo käytössänne maallikkoelvytykseen suunniteltu puoliautomaattinen defibrillaattori? Osaavatko kaikki käyttää sitä oikealla tavalla? Kun sydänpysähdys koittaa, tarvitaan sen jälleenkäynnistymiseen niin defibrillaattoria kuin perinteisiä peruselvytystaitoja.

Muutaman tunnin mittaisessa koulutuksessa (kesto riippuu osallistujamäärästä) käydään tarkasti läpi defibrillaattorin käyttö sekä peruselvytyksen periaatteet käytännön harjoitteiden kautta. Tämän jälkeen jokainen teistä osaa toimia tositilanteen koittaessa oikein!

Elottoman potilaan selviytymisen kannalta oleellisia tekijöitä ovat laadukas elvytys sekä aika, joka kuluu sydämen pysähtymisestä siihen hetkeen, kun defibrillaattorilla annetaan ensimmäinen isku. Kyse on muutamista minuuteista! Pelastushenkilöstö ei aina ehdi paikalle riittävän nopeasti, tämän vuoksi on ehdottoman tärkeää että työyhteisöstänne löytyy riittävän monta elvytystaitoista henkilöä.

Elvytyskurssi

  • Defibrillaattorin toimintaperiaatteet ja käyttö
  • Peruselvytys
  • Käytännön harjoitteita

Saat myös elvystyskurssin ja laitteen edulliseen pakettihintaan, katso lisätietoja laitteesta verkkokaupastamme!

Tiesitkö! Ensiapuvalmiuden järjestämisestä ja ylläpidosta voi saada KELA-korvausta. Katso Kela ohje